Podmienky dodania tovaru

Doručenie objednaného tovaru je realizované kuriérskou službou.

Doručenie sa uskutočňuje na adresu používateľa na území Bulharskej republiky alebo do zahraničia, pokiaľ nie je na stránke pri konkrétnom produkte/service  uvedené inak.

Náklady na dopravu hradí Používateľ, pre túto okolnosť by mal Obchodník poskytnúť na webovej stránke dostatočné a aktuálne informácie. Obchodník si vyhradzuje právo poskytnúť promo podmienky, v rámci ktorých uhradí náklady na doručenie na vlastné náklady.

Pred odoslaním objednaného tovaru má Obchodník právo kontaktovať Užívateľa na ním uvedenom telefónnom čísle za upresnenia detailov objednávky a/alebo dodania.

Obchodník nezodpovedá za nesplnenie objednávky v prípadoch, keď Používateľ uviedol nespravné, neúplné a/alebo nepresné osobné údaje, vrátane toho, keď uviedol neúplnú, nepresnú alebo vymyslenú adresu alebo telefónne číslo.

Dodávka sa uskutoční v rámci lehôt opísaných pri každej možnosti doručenia v interface module objednávania. Vo výnimočných prípadoch si Obchodník vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu, pričom o tom čoskoro informuje Užívateľa.

Obchodník spracuje objednávky za  2 až 7 pracovných dní od zadania objednávky. Dodávka sa zvyčajne uskutočňuje v zvyčajnom rámci v praxi  podľa zvoleného spôsobu doručenia. Pri  doručenia tovaru   je potrebný podpis.

Používateľ je povinný tovar pri jeho dodaní skontrolovať a v prípade zistených  nedostatkov a poškodení  hned informovať. Ak tak Užívateľ neurobí, má sa za to, že objednávka bola úspešne prijatá.

Pri medzinárodných dodávkach platia pravidlá pre doručovanie a prijímanie balíkov príslušnej národnej poštovej služby, ako aj príslušné vnútroštátne právne predpisy krajiny, v ktorej sa nachádza príjemca tovaru.

Všetky dovozné poplatky pri dodania tovaru su na Užívateľa. Používateľ nemôže požiadať o vrátenie peňazí, ak odmietol zaplatiť dovozné poplatky  alebo prijať zásielku.

Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť dostupné spôsoby doručenia a platby a/alebo ich podmienky,  publikovaním na stránke dostupných spôsobov doručenia a platby bez oznámenia.